Målning

Ytbehandling

Weland har en modern målningsanläggning och kan leverera produkter i grundmålat eller färdiglackerat utförande.

Beskrivning av vår målningsanläggning:

Godset som skall målas hängs upp på fixturer i en hängbana som leder godset till de olika behandlingsstationerna.

Förbehandling

Förbehandlingen består av 2 st. 3-stegs kammartvättar. Kar 1 består av ett bad innehållande avfettningsvätska, Kar 2 och 3 är sköljkar och innehåller avsaltat sköljvatten. Samtliga steg är slutna system utan anslutning till avloppssystemet.

Vattentorkugn

Efter avfettning går godset över till vattentorkugnen, som uppvärms med direktverkande naturgas. Rökgaserna från brännaren går ut tillsammans med ventilationsluften från ugnen genom en värmeväxlare för återvinning av energin. Frånluften från vattentorkugnen består av rumsluft, vattenånga samt förbränningsprodukter från naturgasen.

Pulversprutbox

När godset svalnat efter torkningen i vattentorkugnen går det vidare in till den manuella pulversprutboxen. Godset pulvermålas manuellt med en elektrostatisk pulversprututrustning. Det förbisprutade pulvret som inte fastnar på godset ventileras bort till ett slutfilter (finfilter).

Pulverbox och avskiljningsfilter är Atexgodkända och försedda med godkänd CO2 släckning.

Härdugn

Efter pulverbeläggning går godset över till härdugnen, som uppvärms med direktverkande naturgas. Även här tas energin tillvara genom att frånluften går igenom en värmeväxlare. Frånluften från härdugnen består av rumsluft, härdprodukter från pulver samt förbränningsprodukter från naturgasen.Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • aw2454.jpg

  aw2454.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Målning

 • aw3319.jpg

  aw3319.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Målning

 • ovriga-produkter6_4715.jpg

  ovriga-produkter6_4715.jpg

  2010-04-09


  Ingår i galleri:

  Målning

 • aw2451.jpg

  aw2451.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Målning

Välj galleri

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Carl Persson

Direkttelefon: 0371-344 68

E-post: carl.persson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard