Plåtbearbetning och laserskärning

Weland AB är en av landets största aktörer inom området laserskärning. Vi har mer än 30 maskiner för laserskärning i såväl plåt som rör. Totalt finns kapacitet för laserskärning av mer än 85 ton per arbetsdag.

Weland AB har under årens lopp skaffat sig omfattande maskinell utrustning och stora produktionsresurser. Vi erbjuder produktionskapacitet på lego-basis, som genom samarbete mellan Weland-företagen och andra närliggande företag gör oss till en komplett och stark samarbetspartner. Tillsammans kan vi erbjuda unika produktionsmöjligheter och Du behöver bara en kontakt som tar ansvaret och samordnar hela eller delar av Din produktion.

Vi har dessutom ett mycket omfattande materiallager med minst 1.500 ton plåt, i en mängd olika materialkvalitéer och tjocklekar på lager. Det innebär att vi sannolikt har rätt material hemma och därmed kan vi erbjuda leveranstider som få andra kan matcha.

Det gör oss till en unik resurs!