Gallerdurksprodukter

Historiskt sett är gallerdurk ryggraden i Welands verksamhet. Den tillverkas i en mängd olika utföranden för de mest skiftande användningsområden. Här kan du hitta allt som behövs för projektering och montering.

Under gallerdurksprodukter har vi även placerat vårt moduluppbyggda system av handikappramper i stål. De är lätta att montera och kan enkelt flyttas till annat ställe om så önskas. Ramperna är stabila, halksäkra och underhållsfria.