Entresol

Entresol

Med Welands entresol kan du bygga ett extra våningsplan för att utnyttja hela lokalens volym och utöka golvytan på ett effektivt sätt i din befintliga lokal. Weland tillverkar entresolplan för både inom- och utomhus bruk.

Welands entresol byggs som en fribärande stomme av vår egentillverkade och lätta sigmabalk. Hela konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen. Genomtänkta beslag och förstansade hål i de kallformade sigmaprofilerna ger ett snabbt och enkelt montage på stommen.

Räckessystem, trappor och lastgrindar är genomtänkta och beprövade produkter som Weland använder till entresolen. Olika alternativ till golvbeläggning gör Weland entresol till ett av marknadens flexiblaste entresolplan.

Hela montaget utförs helt utan svetsning.

Alla komponenter till Weland entresol är som standard varmförzinkade vilket gör att de kan användas både inomhus och utomhus.


Entresol utomhus

Weland entresol för utomhusbruk och industri tillverkas oftast med gallerdurk och sektionsräcke med följare. Denna typ av entresol lämpar sig till industri- och lagerlokaler, fläktanläggningar, etc.


Entresol inomhus

Weland entresol för inomhusbruk kan du kombinera och utforma till det du behöver i lokalen eller offentliga miljön. Material som används till entresolen är trä, glas och stål. Denna typ av entresol lämpar sig till kontor, butikslokaler, villor m.m.Komponenter entresol

Golvbeläggning

Golvbeläggningen till entresol kan utföras på olika sätt och med olika material. Beroende på användningsområde och säkerhetskrav är något av följande alternativ vanligast som golvbeläggning.

Gallerdurk

Gallerdurk finns i olika utföranden, maskvidder och dimensioner beroende på vad dina önskemål om bärförmåga, genomsläpplighet (föremål, ljus, vätskor, sprinkling) och halkskydd.

Golvspån

Golvspånskiva med direktlaminerad yta som ger ett slitstarkt och lättstädat golv. Golvspånskiva klarar även stora laster.

Lättdurk

Lättdurk är ett alternativ när man vill ha ett helt tätt stålgolv. Lättdurk har god halksäkerhet och låg egenvikt. Eftersom durken är tät kan man ljudisolera i eller under durken.


Räcke

Räcket till entresolen finns i flera utföranden. Vilket räcke du behöver är beroende av krav på barnsäkerhet, dina krav och i vilken miljö entresolen ska byggas.

Som standard till entresol har vi ett sektionsräcke med stolpar av KKR-profiler och handledare av rostfritt rör Ø 42 mm. Mellan räckesstolparna kan räckesfyllnad av olika material monteras.

Sektionsräcke med följare

Räcke med följare och sparklist är ett enklare utförande som är främst framtaget till industrimiljöer. Sektionsräcke med följare är inte barnsäkert.

Sektionsräcke

Detta barnsäkra räcke tillverkas med rundstänger som räckesfyllning. Sektionsräcket är barnsäkert, dvs. inga öppningar i räcket är större än 100 mm.

Fyllningar av andra slag som glas, perforerad plåt eller krenelerat galler går även att tillverka på beställning.


Grind och upplastningsplats

Vi förser även entresol med grindar och upplastningsplatser allt efter dina önskemål.


Sigmabalk

Sigmabalken är grunden till bjälklaget. Sigmabalken är en kallformad profil med låg vikt och hög hållfasthet. Balkarna finns i 3 olika höjder och varierande godstjocklek för optimalt utnyttjande av materialet.

Balkarna har stansade hål med delning 50 mm som är anpassade till våra montagebeslag och räckessystem. Det innebär att montaget går snabbt och enkelt, helt utan svetsning.

Sigmabalken är så lätt att det ofta inte behövs lyfthjälp. Dessutom finns större hål i centrum på balken för el och rördragning.

Som standard är sigmabalken varmförzinkad till 20 µm tjocklek. Balken kan användas både inom- och utomhus och i icke korrosiva miljöer utan någon ytterligare ytbehandling.


Trappor

Weland är en av landets största leverantörer av spiral- och raka trappor i stål. Det innebär att vår erfarenhet inom området garanterar bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och bekvämlighet till entresolplanet.

Trappor till industrimiljö tillverkas med halksäkra steg av gallerdurk eller tårplåt. För offentliga miljöer har vi trappsteg i andra material som trä, betong m.m.

Trappans räcke kan även tillverkas så räcket matchar entresolräcket.Projektering/leverans/montage

Projektering

Weland dimensionerar och offererar entresolen. Vid order ritas hela entresolen med räcken och anslutningar upp av våra erfarna konstruktörer. Ritning skickas till kunden för godkännande innan tillverkning av entresolen sker.

Snabba leveranser av entresol

Welands entresol är till stor del uppbyggt av lagerförda komponenter. Det är för att vi ska kunna leverera entresol på kort tid.

Ge oss förutsättningarna, som:

 • Ändamål
 • Belastningskrav
 • Måttuppgifter (bredd, längd, höjd över befintligt golv alternativt frihöjd under entresol)
 • Önskemål om golvbeläggning

Montage

Weland levererar material enligt ritning och montaget utförs av kunden enligt instruktioner. Som ett alternativ kan Weland anvisa montörer. Alla delar och komponenter skruvas samman vid montaget. Ingen svetsning erfordras vid montaget.Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • aw2129.jpg

  aw2129.jpg

  2013-01-08


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw2422.jpg

  aw2422.jpg

  Ett isolerat trägolv har lagts uppe på sigmabalkarna.

  2012-11-26


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw00002423.jpg

  aw00002423.jpg

  2014-10-14


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw2128.jpg

  aw2128.jpg

  2013-01-08


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw00003047.jpg

  aw00003047.jpg

  2014-10-14


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw00003463.jpg

  aw00003463.jpg

  2014-10-14


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw2125.jpg

  aw2125.jpg

  2010-06-18


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw2130.jpg

  aw2130.jpg

  2013-01-08


  Ingår i galleri:

  Entresol

 • aw2426.jpg

  aw2426.jpg

  2010-06-18


  Ingår i galleri:

  Entresol

Välj galleri

Försäljning entresol och lagerinredningar

Fredrik Edenborg

Direkttelefon: 0371-344 52

E-post: fredrik.edenborg@weland.se

Vcard: vCard