EN 1090

Certifikat EN 1090

Weland är certifierat enligt EN 1090 och att vi är redo för CE-märkning. Weland har certifierats av Nordcert i samarbete med SFK-Certifiering.

CE-märkningen innebär att vi har en certifierad tillverkningskontroll och att våra produkter uppfyller de krav som ges i Byggproduktförordningen (CPR) och EN 1090 för bärande stålkonstruktioner.

CE-märkningen omfattar hela vårt sortiment av byggprodukter och lagerinredningar:


Produkthandbok

Certifikat

Instruktionsböcker