Varmförzinkning

Varmförzinkning

Varmförzinkning av stål är ett av de effektivaste och mest beprövade ytbehandlingsalternativ som finns.

Stålprodukten som skall varmförzinkas och rostskyddas doppas ned i ett zinkbad med smält zink, badet håller en temperatur på ca 455° I kontaktytan mellan stål och flytande zink sker en reaktion och en järn/zinklegering bildas. Det innebär att zinkskiktet inte kan flaga av eller rosta inifrån. Dessutom har beläggningen en självläkande effekt på mindre skador och anodiskt utlöst zink täcker efter en tid skadan.

Helt avgörande för kvalitén är kunskapen hos de som utför behandlingen. Welands produkter levereras som standard varmförzinkade, enligt klass SS-EN ISO 1461. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Zinken Weland AB


Vidhäftning

I kontaktytan mellan stål/flytande zink sker en reaktion mellan metallerna och en järn/zinklegering bildas. Hur tjockt detta skikt blir beror på stålkvalitén (tjockare skikt på tätat stål).Metod

Varmförzinkning med den ”torra metoden”

Zinken Weland varmförzinkar enligt den ”torra metoden”, vilket innebär att godset förses med flussmedel och torkas innan det doppas i zinkgrytan. Gods upp till 6 m kan varmförzinkas.

Mått betkar: 1300 x 2500 x 6200 mm
Mått zinkkar: 1300 x 2500 x 6200 mmSkikttjocklek vid skarpa hörn

Zinkskiktet blir lika tjockt eller tjockare vid skarpa hörn som på släta ytor.


Om ytskiktet skadas

Stålet vid skadestället skyddas mot korrosion genom zinkens fjärrverkan. Anodiskt utlöst zink täcker efter en tid skadan. Skyddet består så länge som zink finns omkring skadan.Inuti rörprofiler och hålrum

Rörprofiler och gods med slutna rum måste hålas. Luften skall komma ur konstruktionen och zinken rinna in resp. ut. Godset får alltså lika bra skydd på in- och utsida.

Zinkskikt – livslängd

Diagrammet till höger visar medellivslängden för olika tjocka zinkskikt i skilda miljöer.Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • ovriga-produkter3_bf1006.jpg

  ovriga-produkter3_bf1006.jpg

  2010-04-09


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • bf1042.jpg

  bf1042.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • bf1071.jpg

  bf1071.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • ovriga-produkter4.jpg

  ovriga-produkter4.jpg

  2010-04-09


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • ovriga-produkter5_zink.jpg

  ovriga-produkter5_zink.jpg

  2010-04-09


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • bf1067.jpg

  bf1067.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

 • bf1057.jpg

  bf1057.jpg

  2013-02-28


  Ingår i galleri:

  Varmförzinkning

Välj galleri

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-344 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-344 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard