Spiraltrappor för utrymning och industri

Weland spiraltrappa för utrymning och industri tillverkas med steg av gallerdurk eller tårplåt. Denna typ av trappor lämpar sig som utrymningstrappor till alla typer av lokaler. Dessutom används de i industri- och lagerlokaler, siloanläggningar, vattentorn, pumpstationer, etc.

Spiraltrapporna är som standard varmförzinkade i klass SS-EN ISO 1461.

Arkitektoniskt tilltalande

Spiraltrappor smälter i många fall in i miljön som en del av fasaden.

Flexibla

Spiraltrappor kräver liten bottenyta, oavsett hur höga de är. De kan tillverkas vänster- eller högersvängda och ha olika antal steg per varv. Detta gör att man i stort sett alltid kan få en väl fungerande trappa.

Lätta konstruktioner

Spiraltrappor kräver normalt inga extra bärande konstruktioner, såvida avstigningsplanerna inte är mycket stora.

Platsbesparande

Spiraltrappa med radie 900 mm och avstigningsplan 950 x 950 mm med radie kräver ett utrymme av diameter 1900 mm.


Spiraltrappor är i de flesta fall mycket praktiska trapplösningar

Kan göras mycket höga

Spiraltrappor kan göras mycket höga utan några extra konstruktioner, förutsatt att stagning kan ske mot t.ex. vägg. Finns inte angränsande väggar kan stagning ske med längsgående stödben på trappans utsida.

Säkra

Om man skulle tappa balansen i en spiraltrappa faller man troligen mot räcket, vilket bromsar fallet och ger den fallande möjlighet att få grepp om handledaren och centrumröret.

Utrymning/räddning

Eftersom spiraltrappor är bekväma att gå i sker utrymning snabbt. Även räddning med bår fungerar i spiraltrappor med större radie.

Lätta att montera

Spiraltrappan består av lätthanterade delar som skruvas ihop. De enda verktyg som behövs är borrmaskin, mutterdragare (fast nyckel eller spärrhandtag) och insexnyckel.

Ingen svetsning är nödvändig vid montaget. Tydlig monteringsanvisning medföljer varje leverans. Vi har även tagit fram en montagefilm som kan laddas hem.

Kort leveranstid

Weland spiraltrappor för utrymning och industri kan levereras med extra kort leveranstid under förutsättning att standardkomponenter används.Spiraltrappa standard

Räcken

Weland tillverkar fyra olika standardräcken till spiraltrappan. Vilket räcke som skall väljas beror främst på var trappan skall placeras och om barn kommer vistas där spiraltrappan placeras. Höjden på räcket är 1100 mm vid framkant av steget.

Handledare

Handledaren är som standard av rostfritt rör. Handledaren fästs till ståndarna med en klamma.

Trappsteg

Trappstegen finns som standard i två olika utföranden, gallerdurk- och tårplåtssteg.

Planer

För att trappan skall bli funktionsduglig och smälta in i miljön behövs olika typer av planer. Som standard förses spiraltrappan med avstigningsplan och vid behov även vilplan.

Trappan kan även anslutas mot andra typer av plattformar eller balkonger.

Weland tillverkar även andra planer såsom entresolplan, osv.Alternativa utföranden

Räcken

Räcke med plåt, perforerad plåt och trådnät är andra varianter av räcke som Weland tillverkar. Denna typ av räcke är barnsäkra, dvs. öppningen är maximalt 100 mm.

Handledare

Weland spiraltrappor kan utrustas med såväl extra handledare som innerhandledare.

Trappsteg

Weland levererar även trappor med steg av betong.

Balkonger

I vissa fall kan man kombinera spiraltrappan med en balkong enligt kundens önskemål.

Skyddsburar

För att hindra obehöriga att ta sig upp i spiraltrappan kan den kompletteras med rund skyddsbur eller kvartsbur nertill.Projektering

Vårt projekteringskontor står till tjänst med dimensionering, uppritning och projektering av din spiraltrappa.

Varje spiraltrappa ritas upp speciellt och ritning skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Produkthandbok

Broschyrer

Filmer

Beställningsblanketter

Certifikat

Monteringsanvisningar

Övrigt


Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • spiraltrapputrymning05_aw1454.jpg

  spiraltrapputrymning05_aw1454.jpg

  2010-04-13


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • spiraltrapputrymning29_travemunde003.jpg

  spiraltrapputrymning29_travemunde003.jpg

  2010-04-13


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw2821.jpg

  aw2821.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw888.jpg

  aw888.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw2768.jpg

  aw2768.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw1449.jpg

  aw1449.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw1241.jpg

  aw1241.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • aw823.jpg

  aw823.jpg

  2014-08-22


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

 • spiraltrapputrymning30_aw59.jpg

  spiraltrapputrymning30_aw59.jpg

  2010-04-13


  Ingår i galleri:

  Spiraltrappor

Välj galleri

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-344 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-344 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard