Projektering

Spiraltrappa

Vi står till tjänst med handledning och råd vid projektering av Weland spiraltrappa.

Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritning skickas till kunden för godkännande före tillverkning.Trappradie

Trappradien är måttet från trappans centrum till ytterkant handledaren. Weland tillverkar spiraltrappor med radie från 600 till 1500 mm.Steghöjd

Steghöjden väljs med hänsyn till den givna höjden mellan på- och avstigning. Lämplig radie och antalet steg per varv bestämmer sedan steghöjden.

Steghöjden bör ligga mellan 160 och 220 mm. Ju mindre steghöjd du väljer desto djupare måste steget vara. Normal steghöjd ligger runt 170 till 180 mm.

Formeln för steghöjd är 2 x h + B = 580-640.Höger- eller vänstersvängd trappa

Weland spiraltrappor tillverkas höger- eller vänstersvängda. Med högersvängd trappa menas att den svänger till höger vid uppåtgående (centrumröret till höger vid uppåtgående).

Högersvängd

Högersvängd spiraltrappa

Vänstersvängd

Vänstersvängd spiraltrappaFrihöjd

Frihöjden i trappan får inte understiga 2000 mm. Höjden mäts mellan två rakt under varandra belägna punkter.

Mät från överkant på det undre stegets framkant till underkanten på planens (steg) bakkant.Antal steg per varv

Figurerna till höger är till hjälp för bestämmande av antal steg per varv och antal steghöjder. Man räknar antalet steghöjder mellan av- och påstigningen och jämför värdena för erhållen steghöjd.

Markerade fält (grönt) i tabellen är trappor som bör eftersträvas vid projektering.

Radie steg/varv Stegdjup i gånglinje* Lämplig steghöjd

600/14

600/15
600/16

157

147
137

200-220

200-220
200-220

700/15

700/16
700/17
700/18

188

177
166
157

200-220

200-220
200-220
200-220

800/16

800/17
800/18
800/19
800/20

216

203
192
182
173

180-210

180-210
190-220
190-220
190-220

900/16

900/17
900/18
900/19
900/20
900/21

255

240
227
215
204
194

175-200

175-200
175-200
180-210
180-210
180-210

1000/16
1000/17

1000/18

1000/19
1000/20
1000/21
1000/22
1000/23

294
277

262

248
236
224
214
205

165-185
165-185

165-185

175-200
175-200
180-210
180-210
180-210

1100/18

1100/19
1100/20
1100/21
1100/22
1100/23
1100/24

297

281
267
254
243
232
222

165-180

165-180
165-190
170-200
170-200
170-200
170-200

1200/17
1200/18
1200/19

1200/20

1200/21
1200/22
1200/23
1200/24

351
331
314

298

284
271
259
249

155-190
155-190
155-190

155-190

155-190
160-200
170-200
170-200

1300/18
1300/19
1300/20
1300/21

1300/22

1300/23
1300/24

366
347
330
314

300

287
275

155-180
155-180
155-180
155-180

155-190

155-190
155-190

1400/20
1400/21
1400/22
1400/23

1400/24

1400/25
1400/26

361
344
328
314

301

289
278

150-180
150-180
155-190
155-190

155-190

155-190
155-190

1500/22
1500/23

1500/24

1500/25
1500/26
1500/27
1500/28

357
341

327

314
302
291
280

150-180
150-180

150-180

155-180
155-180
155-180
155-180

 

= Trappa som bör eftersträvas

Stegdjup* Stegdjupet beräknas i en tänkt gånglinje 250 mm från periferin.Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.Handledare

Som standard är handledaren av rostfritt rör med dimensionen Ø 42 mm.Höjd räcke

Räckeshöjden är 1100 mm vid framkant av steg. Extra handledare placeras på valfri höjd innanför ståndarna, t.ex. 900 mm. Räckeshöjden på plan är 1100 mm som standard.Belastning räcke

Räcket är dimensionerat för att tåla en belastning av 1,0 kN/m handledare.Belastning på steg

Stegen är dimensionerade för en utbredd last av 5,0 kN/m² eller en punktlast av 5,0 kN.Avstånd till vägg

Spiraltrappans ytterperiferi måste vara minst 50 mm från vägg. Stegdjupet beräknas i en tänkt gånglinje 250 mm från periferin.Stagning

Spiraltrappan måste stagas varje varv (2,5 till 3 meters höjd). Detta kan ske genom avstigningsplanens infästning. Om trappan saknar avstigningsplan på varje varv sker stagning mellan trappans steg och vägg med anpassade stag.

Stagning, vertikalt

I de fall spiraltrappan inte kan stagas i närliggande vägg är det lämpligt att stabilisera den med vertikala stagrör. Dessa fästes nertill mot färdigt golv eller fundament.Infästning av planer

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till materialet vid infästningspunkterna.Infästning bottenplatta

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till material vid infästningspunkten.

Infästning till spiraltrappor där befintlig platta saknas måste en plint gjutas. Denna måste dimensioneras med hänsyn till vindkrafter m.m.

Generellt gäller att bottenplattans avstånd till vägg måste minst vara trappans radie plus 50 mm.


Produkthandbok

Broschyrer

Filmer

Beställningsblanketter

Certifikat

Monteringsanvisningar

Övrigt

Det finns inga referensbilder för tillfället.

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-317 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-317 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard