Pallställ

Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. Både gavelstolpar och bärbalkar tillverkas av slutna profiler för maximal bärighet. Alla ingående komponenter är varmförzinkade. Weland Pallställ är dimensionerat och testat enligt SS-EN 15512:2009. Alla erfoderliga skruvar medföljer. Genomskjutningsstopp bör användas om det inte kan ses som uppenbart onödigt (annat fast hinder bakom pallställ) enligt AFS 2006:4. Andra lämpliga tillbehör är stolpskydd och gavelskydd (föreskrivna i SS-EN 15512:2009).

Pallställage kan utrustas med en rad tillbehör som förenklar lagerhanteringen.

Med Weland AB som leverantör får du en engagerad partner med bred erfarenhet och hög kompetens när det gäller effektiv lagerhantering. I alla våra kontakter med marknad och användare är vi lyhörda för de krav och behov som styr vårt utvecklingsarbete. Vi levererar effektiva lösningar för lagerhantering, med svensktillverkade kvalitetsprodukter.


Teknisk fakta

Tekniska fakta pallställ

ZoomIn

Gavlar

 • Gaveldjup: 500, 800 och 1100 mm. Andra gaveldjup tillverkas efter beställning.
 • Gavelhöjd: 1500–13000 mm i intervaller om 500 mm. Andra gavelhöjder tillverkas efter beställning.
 • Belastning: Alternativt 10000, 12000, 13500 eller 17500 kg/sektion.
 • Stolpbredd: 110 mm

Bärbalkar

 • Längd: Standardlängder 1850, 2700 och 3600 mm. Andra längder tillverkas efter beställning.
 • Bärbalkshöjd: 80, 100, 120, 140 och 160 mm.
 • Belastning: Bärbalk i standardlängder 200–2 400 kg/pall beroende på bärbalkshöjd.
 • Delning: Bärbalkarna kan placeras i höjdintervall om 50 mm.

Standarder och myndighetskrav

Harmoniseringen inom EU, med framtagning av gemensamma standarder, får konsekvenser för både tillverkare och användare av utrustning för lagerhantering. Den officiella beteckningen för pallställ är Stationära lagerinredningssystem i stål.

Aktuella Europastandarder för pallställ

 • Montage, drift och underhåll. SS-EN 15635:2008
 • Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler. SS-EN 15620:2008
 • Specifikationer av lagerinredningssystem. SS-EN 15629:2008
 • Konstruktionsprinciper för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15512:2009
 • Termer och definitioner för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15878:2010

AFS 2006:4

Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. Ett pallställ ska vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (sk genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigt.

SS-EN 15512:2009

Påkörningsskydd med en höjd ej lägre än 400 mm skall placeras vid ytterstolparna där det sker korsning av truckgångar.

 

Stolpmärkning

Stolpmärkning av pallställ
ZoomIn

Stolparna är märkta med modellbeteckning för att säkerställa att rätt belastningsdiagram avläses.

Bärbalkar

Stolpmärkning av bärbalkar för Weland pallställ
ZoomIn

Bärbalkarna är uppmärkta med modell och längd som vägledning för att rätt belastningsskylt avläses.

Belastningsskylt

Belastningsskylt för pallställ
ZoomIn

Belastningsskylten ska alltid vara uppsatt, väl synlig, för att undvika att pallstället belastas på ett felaktigt sätt.


Broschyrer

Monteringsanvisningar


Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • ab00001059.jpg

  ab00001059.jpg

  2006-02-20


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001051.jpg

  ab00001051.jpg

  2006-02-20


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001040.jpg

  ab00001040.jpg

  2006-02-20


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001975.jpg

  ab00001975.jpg

  2016-09-01


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001385.jpg

  ab00001385.jpg

  2008-09-05


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001132.jpg

  ab00001132.jpg

  2016-09-01


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001390.jpg

  ab00001390.jpg

  2008-09-05


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001066.jpg

  ab00001066.jpg

  2006-02-20


  Ingår i galleri:

  Pallställ

 • ab00001133.jpg

  ab00001133.jpg

  2008-02-20


  Ingår i galleri:

  Pallställ

Välj galleri

Försäljning entresol och lagerinredningar

Direktfax: 0371-344 78

David Persson

Direkttelefon: 0371-344 66

E-post: david.persson@weland.se

Vcard: vCard

Fredrik Edenborg

Direkttelefon: 0371-344 52

E-post: fredrik.edenborg@weland.se

Vcard: vCard