Logo nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2013

Gallerprodukter Galler-
produkter
Trappor och räcken Trappor
och räcken
Plåtbearbetning Plåt-
bearbetning
Övriga produkter Övriga
produkter

 

Nytt Universalräcke

UniversalräckeWelands räckessystem ”Universalräcke”, som funnits på marknaden i mer än 30 år, har genomgått en omfattande omarbetning med ny konstruktion på de flesta ingående detaljerna.

Eftersom infästningsdetaljerna är helt omarbetade, kan räckessektioner med samma höjd nu användas till såväl topp- som sidomontering. Detta är till stor fördel för både kund och leverantör och det gör räcket extra flexibelt.

En annan efterfrågad nyhet är hörnsektionerna som ger eleganta, mjukt rundade 90°-hörn. Räckessystemet har också kompletterats med grindar med lås och självstängande gångjärn som enkelt kan monteras var som helst på räcket.

Weland universalräcken finns i 6 olika standardlängder som kan kombineras till valfri längd. Standardlängderna är 400, 500, 700, 1000, 1500 och 2000 mm. Räckessektionerna tillverkas som tidigare i standardutförande och i ett barnsäkert utförande.

Räcken, infästningsdetaljer, sparklister, kopplingar och andra tillbehör finns på lager.

Alla detaljer är varmförzinkade.

 

Vi säljer nu lagerinredningar

Vi har nu infört ett nytt sortiment som vi kallar för lagerinredningar. I produktsortimentet hittar du pallställ, grenställ och utdragsenheter.

 

PallställPallställ
Weland Pallställ är dimensionerat och testat enligt SS-EN 15512:2009 och konstruerade för att möta framtida krav på rationell materialhantering.

GrenställGrenställ
Weland Grenställ uppfyller kraven i den nordiska standarden INSTA 253 och har en flexibilitet som tillåter anpassning till alla förekommande typer av lagerutrymmen.

Både pallställen och grenställen är varmförzinkade och lämpar sig för användning både inomhus och utomhus.

UtdragsenhetUtdragsenhet för pallställ
Utdragsenheten monteras i pallställ och underlättar arbetet vid hantering av plockgods på pall. Den gör det möjligt att dra ut pallen ur pallstället utan att använda truck. Det blir således lättare att komma åt artiklarna på pallen samtidigt som värdefullt lagerutrymme sparas.

ListställListställ
Vi har nu även tagit fram ett listställ för montage i våra pallställ. Listställ används huvudsakligen till förvaring av långa produkter som kan handplockas, som exempelvis brädor, lister och stuprör.

Utförlig information om listställen kommer att presenteras under hösten.

Semesteröppet

Sommar 2013Som vanligt har vi öppet under semesterveckorna, men vi kommer dock att ha något begränsade leveransmöjligheter under veckorna 28-31.