Logo nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2010

Gallerprodukter Galler-
produkter
Trappor och räcken Trappor
och räcken
Plåtbearbetning Plåt-
bearbetning
Övriga produkter Övriga
produkter

A-durk fyller 50 år

A-durk för stora belastningarFör 50 år sedan började Weland tillverka gallerdurk helt manuellt med plattstål I båda riktningarna. Produkten finns fortfarande kvar men tillverkningen har genomgått en kraftfull förändring. Idag är tillverkningen helt automatiserad och programmet av A-durk omfattar många olika maskvidder och bärstålshöjder.

A-durk för stora belastningar
Nu har vi även möjlighet att leverera A-durk för stora belastningar med i stort sett valfri maskvidd. A-durken är särskilt lämplig i t ex blästeranläggningar och liknande applikationer där det finns krav på hög bärighet och god genomsläpplighet.

Se vår nya broschyr för A-durk på sidan 5.
Här kan du beställa eller ladda ner broschyren som PDF från vår hemsida.

Nytt riktverk HRC 80

A-durk för stora belastningar Ett 40 tons riktverk har nu installerats och i det kan vi, med mycket stor precision, rikta plåtdetaljer med tjocklek upp till 20 mm och en maxbredd av 2000 mm.

Automatisk styrning för optimalt resultat
Riktverket består av ett antal valsar som med elektrohydraulisk styrning automatiskt reglerar valstryck och matning för optimalt resultat. Tack vare CNC -styrning behövs inga omställningar göras för att ta hänsyn till hål och urtag i detaljerna.

Mässa: Elmia Subcontractor

Elmia subcontractorWeland ställer ut på underleverantörsmäsan Elmia Subcontractor som går av stapeln den 9-12 /11- 2010.

Vi har monternummer A06:38.