Miljöpolicy

Weland AB är en unik industri. Hög investeringstakt, vilja att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Weland. Weland AB är ett familjeföretag med en platt organisation för snabba beslutsvägar.

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.

Produktion står i centrum på Weland AB och är för oss förenligt med ett bra miljötänk. Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande. Weland AB ska sträva efter att minimera påverkan på miljön för en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska ge Weland AB marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden ska se oss som ett miljömässigt riktigt alternativ.

Grundpelare för miljöarbetet:

  • Hushålla med energi och naturresurser.
  • Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas.
  • Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som vi berörs av.
  • Förebygga miljörisker.
  • Använda modern teknik.

Produkthandbok

Certifikat

Instruktionsböcker