Kvalitetspolicy

Weland AB är en unik industri. Hög investeringstakt, vilja att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Weland. Weland AB är ett familjeföretag med en platt organisation för snabba beslutsvägar.

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.

Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris, för att ge oss och kunden bästa totalekonomin.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

  • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
  • Överenskomna leveranstider ska hållas
  • Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas.
  • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.
  • Vi ska uppfylla krav som ställs på oss.
  • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet

Produkthandbok

Certifikat

Instruktionsböcker