Projektering

Rak trappa

Vårt ritkontor på Weland står till tjänst vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av olika Welandprodukter.Allmänna råd för handikappramper

Sammanfattning av Boverkets Byggregler, BBR 3:122, 3:123, 8:2321 och Bygg ikapp Handikapp (komplement till BBR)

 

Tillgänglighet till byggnad

Minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig för personal med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets hemsida.

Allmänt råd

Gångvägen bör: Vara horisontell eller luta högst 1:12 mellan minst 2 meter långa vilplan. Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplan. Vara minst 1,3 meter bred. I vissa fall, t.ex. vid individuell anpassning, kan smalare ramp accepteras.

Entré och kommunikationsutrymme

Ramper i lokaler eller i förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan.

Eftersom en ramp enl. bestämmelserna bör ta upp en höjdskillnad på högst 0,5 meter kan t.ex. en ramp som lutar 1:12 vara högst 6 meter lång. Nivåskillnad på mer än 0,5 meter delas upp på två ramper med mellanliggande vilplan.

Räcke och ledstång

Ramper som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Ramper som är högre än 0,5 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor.

Läs mer om regler och föreskrifter på Boverkets hemsida.


Exempel på ramper och planer/vilplan

Exempel 1.

Ramper med plan 90°, inga angränsande väggar.Exempel 2.

Ramper med plan 90°, planens ena sida fästes in i vägg.Exempel 3.

Ramper med mellanplan 180°, inga angränsande väggar.Exempel 4.

Ramper med höjd mer än 0,5 m förses med mellanliggande vilplan 2 m och fortsätter rakt fram. Planen kan fästas mot vägg.


Produkthandbok

Broschyrer

Certifikat

Monteringsanvisningar


Sök efter bilder
   
Visa sida av 1

Resultat är filtrerat på: 

 • aw00002231.jpg

  aw00002231.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00003147.jpg

  aw00003147.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00000527.jpg

  aw00000527.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00001567.jpg

  aw00001567.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00001631.jpg

  aw00001631.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • handikappramp12_aw215.jpg

  handikappramp12_aw215.jpg

  2006-01-04


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00002688.jpg

  aw00002688.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • aw00001606.jpg

  aw00001606.jpg

  2014-11-18


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

 • handikappramp2_lekplats.jpg

  handikappramp2_lekplats.jpg

  Gallerdurksramp med barnsäkert räcke.

  2000-12-08


  Ingår i galleri:

  Handikappramper

Välj galleri

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-344 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-344 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard