Projektering/Byggregler

Tänk på

Weland fasadstegar är godkända enligt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. Fast monterade fasadstegar krävs vid fasadhöjder över 4 m. Stegarna avslutas på lämpligt avstånd ovan mark, beroende på vilken möjlighet till åtkomlighet man vill ha.

Utrymningsstegar får sluta max 1,5 m ovan mark.

Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med skyddskorg. Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark. Vi rekommenderar att stegar över 6 m bör ha ryggskydd.

Utrymningsstegar bör alltid ha ryggskydd när de kombineras med utrymningsplattform.

Vid höga stegar bör man om möjligt ha vilplan.Boverkets Byggregler - 08

Tillträde till tak

Fasadhöjd mellan 4-8 meter Det skall finnas en utvändig fast fasadstege eller invändig trappa. (BBR 8:2421).

Gångväg till nockräcke och serviceställe/skorsten

Takbrygga används upp till 12 graders lutning.

Taktrappstege används mellan 8-45 graders lutning.

Takstege användas från 25 graders lutning och uppåt. (BBR 8:2422 och 2426)Det finns inga referensbilder för tillfället.

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-317 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-317 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard