Byggvarudeklaration

Byggvarubedömningen och Basta

Byggvarubedömningen

I byggvarubedömningen har sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen har bedömt Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke, Weland gallerdurk och Weland miljögaller. Bedömningarna finns publicerade i Byggvarubedömningens databas, www.byggvarubedomningen.se.

Logo Byggvarubedömningen

Basta

Syftet med BASTA är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Genom att använda produkterna som klarar kriterierna undviks farliga ämnen.

Weland har registrerat Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke, Weland gallerdurk och Weland miljögaller i BASTA, www.bastaonline.se.

Logo Basta

SundaHus

SundaHus är ett privatägt konsultbolag som utför miljöbedömningar av byggvaror utifrån byggvarudeklarationer. Idag är SundaHus en ledande aktör på området medvetna materialval. Merparten av Welands produkter är bedömda i SundaHus och återfinns i deras databas.

Logo Basta


Byggvarudeklaration

Byggvarudeklaration är ett frivilligt sätt att kommunicera miljöinformation, tex produktion, bruksskede och återvinning.

Byggvarudeklaration gäller för Weland spiraltrappor, raka trappor, ramper, räcke, gallerdurk och miljögaller.Miljöcertifikat - Miljögaller

Weland har tagit fram en gallerdurk för användning i mindre korrosiva miljöer utomhus och inomhus.

Mer information om miljögaller.

 Produkthandbok

Certifikat

Instruktionsböcker