Belastningstabeller

Förutsättningarna för belastningstabeller

Beräkningar enligt Eurokod är gjorda med beräkningsprogram. (NSAB)
Partialkoefficient för last = 1.5
Tabellvärde anger karakteristiska laster för säkerhetsklass 2.
För säkerhetsklass 1: multiplicera värdet med 1.1
För säkerhetsklass 3: multiplicera värdet med 0.91

Att tänka på!

Vid dimensionering av durk för gångtrafik bör man räkna med utbredd last 5 kN även om underredet är beräknat med lägre last.

Materialkvalitet

Bärstång 2-3 mm: Fyk = 235 N/mm²
Bärstång 4-5 mm: Fyk = 355 N/mm²

Stödstång d=4-6.5 mm: Fyk = 235 N/mm²

(OBS! Sidorna öppnas i nytt fönster)


Gallerdurk Typ A

Belastning Gallerdurk Typ AÖvrigt

Det finns inga referensbilder för tillfället.

Försäljning Sverige

Vilken säljare ska jag kontakta? (xxxxx)

Direktfax: 0371-317 78

Fredrik Albinsson

Direkttelefon: 0371-344 70

E-post: fredrik.albinsson@weland.se

Vcard: vCard

Mattias Andersson

Direkttelefon: 0371-344 07

E-post: mattias.andersson@weland.se

Vcard: vCard

Alexander Johnsson

Direkttelefon: 0371-344 49

E-post: alexander.johnsson@weland.se

Vcard: vCard

Jakob Josefsson

Direkttelefon: 0371-344 31

E-post: jakob.josefsson@weland.se

Vcard: vCard

Göran Lagesson

Direkttelefon: 0371-344 47

E-post: goran.lagesson@weland.se

Vcard: vCard

Stefan Lingtell

Direkttelefon: 0371-344 43

E-post: stefan.lingtell@weland.se

Vcard: vCard

Oscar Welandson

Direkttelefon: 0371-344 98

E-post: oscar.welandson@weland.se

Vcard: vCard

Johan Palm

Direkttelefon: 0371-344 69

E-post: johan.palm@weland.se

Vcard: vCard

Simon Lundberg

Direkttelefon: 0371-344 28

E-post: simon.lundberg@weland.se

Vcard: vCard

Försäljning export

Direktfax: 0371-317 78

Jonas André

Direkttelefon: 0371-344 08

E-post: jonas.andre@weland.se

Vcard: vCard

Hans Larsson

Direkttelefon: 0371-344 03

E-post: hans.larsson@weland.se

Vcard: vCard